Atlantis Hotel & Apartments në Ksamil kërkon sanitare & mirëmbajtëse

Atlantis Hotel & Apartments në Ksamil kërkon të punësojë sanitare & mirëmbajtëse.
Pagesë shumë e mirë + Sigurimet Shoqërore.
Gjithashtu sigurohet fjetja dhe ushqimi.
Të interesuarat të kontaktojnë në tel: 0696453007