Rreth Saranda Web

Saranda Web është themeluar në vitin 2013 si një inisiativë  me qëllim promovimin dhe mbrojtjen e vlerave turistike dhe kulturore të zonës së Sarandës, fillimisht nëpërmjet facebook dhe në prill të vitit 2016 me adresën e vetë në internet.
Cdo lajm, publikim, duke përfshirë video dhe materiale të tjera promovuese janë kontribut vullnetar.
Faqja nuk ka qëllime fitimprurëse dhe se reklamat janë kontribute për mirëmbajtjen e faqes në web.
KONTAKT:
[email protected]
Facebook Saranda Web