ROYAL PIZZA SARANDË

ROYAL PIZZA SARANDË
Për çdo porosi 2 pica Shërbim Taksi 1 Coca – Cola 1 Litër FALAS
TEL: 069 382 2002