Njoftime për vende pune në Spitalin e Sarandës

 

DREJTORIA E SHËNDETIT PUBLIK SARANDË, Njoftim për vend të lirë pune
– Laborante Kimike ne Drejtorin e Shendetit Publik Sarande
– Specialist I Monitorim vleresimit dhe Informacionit Shendetesor ne Drejtorin e Shendetit Publik Sarande
Kandidatet për Laborante Kimike duhet te plotesojne kerkesat e meposhtme:
Te detyrueshme:
– Diplome e arsimit te Larte. Mikrobiolog
– Certifikate notash.
– Certifikate Specialiteti
– Curiculum Vita E
– Dokument identifikimi
– Deshmi penaliteti
– Raport mjekesor
Te pergjithshme:
– Provime pasuniversitare.
– Gjuhe e huaj e vertetuar.
– Te kete njohuri kompjuterike (preference)
Dokumentat e kandidateve pranohen deri me date, 18.10.2018
– Specialist I Monitorim vleresimit dhe Informacionit Shendetesor ne Drejtorin e Shendetit Publik
Sarande
Kandidatet për Specialist I Monitorim vleresimit dhe Informacionit Shendetesor duhet te plotesojne kerkesat e meposhtme:
Te detyrueshme:
– Diplome e arsimit te Larte. Universitetit I Mjekesise Dega Mjekesi
– Leje e Ushtrimit te Profesionit nga urdheri I profesionisteve perkates
– Certifikate notash.
– Certifikate Specialiteti
– Curiculum Vita E
– Dokument identifikimi
– Deshmi penaliteti
– Raport mjekesor
Te pergjithshme:
– Provime pasuniversitare.
– Gjuhe e huaj e vertetuar.
– Te kete njohuri kompjuterike (preference)
Dokumentat e kandidateve pranohen deri me date, 18.10.2018