Njoftim punësimi për ekonomist dhe punonjës për magazinë në Sarandë

Kërkohen të punësohen punonjës për pozicionet e punës:
1. Pozicioni ekonomist (finance)
2. Pozicioni punonjes magazine.
Dyqani eshte ne kategori materiale hidraulike elektrike (Luiza Gjoni)
Nr kontakti: 0699357828 ose 0694283362