Njoftim punësimi në spitalin e Sarandës

 

Drejtoria e Shendetit Publik Sarande shpall konkursin per vende te
lira pune ne pozicionet si me poshte:
Sherbimi I Kontrollit te Semundjeve Infektive ne Drejtorin e Shendetit Publik Sarande
Kandidatet duhet te plotesojne kerkesat e meposhtme:
Te detyrueshme:
– Diplome e arsimit te Larte. Universitetit I Mjekesise Dega Mjekesi
– Specializim ne Epidemiologji, Higjene, Bakteorologji ose Mikrobiologji
– Leje e Ushtrimit te Profesionit nga urdheri I profesionisteve perkates
– Certifikate notash.
– Certifikate Specialiteti
– Curiculum Vita E
– Dokument identifikimi
– Deshmi penaliteti
– Raport mjekesor
Te pergjithshme:
– Provime pasuniversitare.
– Gjuhe e huaj e vertetuar.
– Te kete njohuri kompjuterike (preference)
Dokumentat e kandidateve pranohen deri me date, 01.11.2018