Njoftim punësimesh në Bougainville Bay

Bougainville Bay Resort & SPA kërkon të punësojë punonjës në pozicionet:
– Punonjës/e Beach Bari – Kakome
– Shofer / Bougainville Bay Resort & SPA
Aplikantet të dërgojnë CV në adresen e e-mailit: [email protected] ose tel: +355686082912
– Punonjës/e Beach Bari
Kandidatet duhet të plotësojnë këto kritere:
 Përgjegjës në dhënien e një shërbimi korrekt, miqësor dhe të kujdesshëm në cdo kohë për të
gjithë klientët;
 Të kenë eksperienca të mëparshme në këtë fushë;
 Të jenë të aftë të kryejnë detyrat në kohë dhe sipas standarteve të përcaktuara;
 Të kenë aftësi shumë të mira komunikuese;
 Aftësi për të mbajtur marrëdhenie të mira me punonjësit e tjerë;
 Të jenë të gatshëm për punë në turne /orare të zgjatura;
 Të jenë korrektë;
 Njohuri bazë të gjuhës Angleze. Gjuhë të tjera përbëjnë avantazh;
 Aplikantët duhet të jenë me vendbanim në Sarandë ose zonat përreth;
Ofrohet:
 Pagesë konkuruese

Shofer
Kandidatet duhet të plotësojnë këto kritere:
 Të zotërojë patentë të klasit C;
 Të ketë eksperienca të mëparshme në këtë fushë;
 Të ketë aftësi shumë të mira komunikuese;
 Aftësi për të mbajtur marrëdhenie të mira me punonjësit e tjerë;
 Të jetë i gatshëm të punoj në turne /orare të zgjatura;
 Të jetë person i përgjegjshëm, korrekt dhe i besueshëm;
 Aplikantet duhet të jenë me vendbanim në Sarandë ose zonat përreth;
Ofrohet:
 Pagesë konkuruese