Manastiri i Mesopotamit.

Manastiri i Mesopotamit ndodhet në fshatin me të njëjtin emër, në Bashkinë e Finiqit. Pranë qytetit, në anën lindore, është manastiri i Shën Nikollës, kisha e të cilit dhe një segment i kambanës kanë mbijetuar nga e kaluara deri më sot.
Sipas Mistaqidhit, manastiri u themelua në vitin 306 pas Krishtit nga Konstandini i Madh. Pastaj u rindërtua në 1043 nga Konstantin Gladiator.
Ky manastir është i njohur për arkitekturën e saj unike. Tempulli kryesor ndahet në dy pjesë dhe është i mbuluar me katër kupola, të cilat bazohen në muret e brendshme dhe në një shtyllë qendrore. Narteksi, i cili është i mbuluar nga tre kupola gjysmë rrethore, është e ndarë nga tempulli kryesor.
Shtresat e themelimit të ndërtesës janë ndërtuar me gurë të gdhendur të cilat janë marrë nga Finiqi i lashtë.

 

Loading...