Hotel në Sarandë kërkon recepsioniste dhe kamarier/e

Hotel KENT në Sarandë kërkon të punësojë
-Recepsioniste
Të komunikojë rrjedhshëm në anglishzt dhe të perdori kompjuterin shumë mirë
-Kamarier/e
Të interesuarit të kontaktojnë në Tel 0692553436 ose të paraqiten në Hotel Kent