Contact

Saranda Web është themeluar në vitin 2013 si një inisiativë personale nga Limos Didani me qëllim promovimin dhe mbrojtjen e vlerave turistike dhe kulturore të zonës së Sarandës, fillimisht nëpërmjet facebook dhe në prill të vitit 2016 me adresën e vetë në internet. Cdo lajm, publikim, duke përfshirë video dhe materiale të tjera promovuese janë kontribut vullnetar i administratorit Limos Didani.  Faqja nuk ka qëllime fitimprurëse dhe se  reklamat  janë kontribute që shkojnë për  mirëmbajtjen e faqes në web. 
KONTAKT:
 [email protected] Tel: 0695307154  Facebook Saranda Web