ARB-SECURITY SARANDË

ARB SECURITY
 Kompani LIDER NE FUSHEN E SIGURISE me nje experience 15 vjecare.
 Ajo operon ne fushen e ruajties dhe sigurise fizike me Lishence te kategorise 1.3 A dhe 1.3 B si dhe Lishence per te ushtruar aktivitet ne fushen e shit-blerieve te armeve.
ARB SECURITY
 Ofron mbrojtie dhe siguri ndaj bizneseve private,enteve publike,ruan pronen dhe aktivitetin e kompanive te ndryshme,
 Ruan dhe siguron jeten e njerzve,te personave VIP dhe ofron sherbim profesional nepermjet sistemeve te alarmit,sistemeve te avancuara te vezhgimit,sherbimit te gjurmimit me GPS dhe gjithashtu jep asistence ne fushen e sigurise.
 Analiza.vleresim i riskut dhe planet e sigurise.
 “ARB SECURITY
 Kompani Lider ne fushen e sigurise eshte e certifikuar dhe disponon certifikaten ISO 9001-2008 duke plotesuar standartet nderkombetare per ofrimin e sherbimeve cilesore dhe profesionale ndaj klienteve te saj Shqiptar dhe te huaj.
 “ARB SECURITY
 E lishensuar per import Export tregetim te armeve te kategorive B1,B4.C dhe D dhe ushtron aktivitetin ne kete fushe.
ARB SECURITY
 Per Sistemin e Menaxhimit te Cilesise
EN-ISO 9001-2015.
 Per Sistemin e Menaxhimit te Shendetit dhe Sigurise ne Pune
BS OHSAS 1800-2007
 Per Sistemin e Menaxhimit te Mjedisit
EN-ISO 1400-2015
Mbrojtja fizike dhe siguria e objekteve me rëndësi të vecantë si : fabrikat, hidrocentralet, kombinatet, vendet e ndërtimit, objekte të klasifikuara si VIP në Republikën e Shqipërisë.
Shoqërim dhe siguri të personaliteteve të lartë Shqiptare apo të huaj.
Sigurimi dhe shoqërimi i vlerave monetare, materiale të cmueshme gjatë transportit të tyre me patrullat auto.
Mbrojtja dhe siguria e aktiviteteve kulturore si: koncerte, festivale , skenave filmike.
Mbrojtja dhe siguria e aktiviteteve sportive: stadiume , kampionatet sportive.
Mbrojtja dhe siguria e panaireve kombëtare dhe ndërkombëtare.
Ndihma në fushën e sigurisë , sistemet e
avancuara CCTV dhe GPS, sistemet e alarmit objekte të ndryshme dhe njësitë tregtare përmes të gjithë territorit Shqipëtar.
Sistemet alarm kundër kërcenimeve.
VIZIONI, MISIONI DHE VLERAT TONA
 VIZIONI YNE:
 “ARB Security” synon te ruaj standartet profesionalete te aritura dhe te vazhdoje te jete nje kompani lider ne fushen e sigurise ne tregun Shqiptar.
 “ARB Security” eshte nje nga zgjedhiet me te besuara per klientet e saj,Shqiptar dhe te huaj,qe zhvillojne aktivitetin ne teritorin e Shqiperise.
MISIONI YNË:
 Misioni i “ARB Security” është që të ofrojë nivelin më të lartë të shërbimeve të sigurisë si dhe teknologji te reja, duke synuar zhvillimin e qëndrueshëm, duke u fokusuar në kënaqësinë absolute të nevojave të aktorëve kryesorë të kompanise, klientëve, te punësuarit, furnizuesve dhe shoqërisë.
VLERAT TONA
 Cilesia: Zhvillim i vazhdueshëm i cilësisë se shërbimit dhe produktit, mardhenieve te pune she profesionale.
 Integritet: Menaxhimi, punonjësit dhe bashkëpunëtoret
 Risi: Investim ne ide te reja innovative, mjete te teknologjisë se larte, produkt dhe shërbim, përmirësimi i praktikave operacionale dhe manaxheriale
 Zhvillimi i Qëndrueshëm: Zhvillimin e qëndrueshëm dhe rritja e kontributit të korporatës në objektivat e saj sociale
 Shëndeti dhe Siguria: Shëndeti dhe Siguria e punonjësve dhe klientëve tanë përbën një nga qëllimet kryesore te kompanisë sonë

ARB-SECURITY” ka një strukturë te mirëorganizuar,ka kapacitet njerëzor te mirëtrajnuar dhe ofron shërbime cilësore dhe profesionale duke u bërë një kompani e besueshme për të ruajtuar e siguruar jetën e njerzëve,pronën dhe aktivitetin e klienteve të saj si dhe e aftë të manaxhojë krizat e sigurisë sipas standarteve të kohës.

ARB SECURITY në Sarandë: Rruga Onhezmi
Tel: +355672005274
+355699 468 768

E-mail : [email protected]
Website: www.arbsecurity.com