Oferta punësimi në Bougainville Bay Saranda

Oferta punësimi në Bougainville Bay Saranda.
Kompania “S&D Invest ” sh.a, Tirane, ofron vend pune ne pozicionin
1 – Asistent/e Financiar
1 – Arketar/e
2 – Recepsionist/e prane Bougainville Bay Resort Sarande.

loading...
loading...

Detyrat e Asistent/e Financiar
– Pranimi I dokumentacionit per Departamentin e Finances
– Rregjistimi kontabel I dukumentacionit si Fatura blerje ,shitje etj
– Kontrolli I dokumentave te magazines rregjistimi dhe kontabilizimi I tyre
– Ndjekja e debi kredive kliente e furnito , kuadrimi I tyre
– Kontolli dhe regjistrim I aseteve
– Hedh ne programe Faturat ,Fletedalje,FleteHyrje dhe dokumenta te tjesa.
– Detyra te tjera operacionale finaciare kur kerkohen nga Drejtori Financiar dhe Menaxheri Finaciar .
Per detyren e Arketarit :
Kandidati per kete vend pune duhet te plotesoj kriteret e meposhtme:
– Preferohet diplome universitare ne nje nga deget : Finance, Manaxhim, komunikim apo Hoteleri turisem
– Te kete eksperience pune minimumi 2 vite.
– Te zoteroje shume mire Microsoft Office
– Te njohe mire gjuhen italiane dhe angleze.
– Te kete aftesi shume te mira komunikuese, te jete e perkushtuar ne pune dhe te kete aftesi te punoje ne grup
– I orientuar per te ndjekur problemet dhe cuar drejt zgjidhjes perfundimtare
-Te kete njohuri te mira te programit Alpha Business
Detyrat dhe Përgjegjësitë:
– Përgatitë raportin ditor të arkës.
-Harton faturen tatimore per klientet
-Rregjistron arketimin e klienteve ne paisjen fiskale
-Rregjistron veprimet ditore në arkë (MA & MP).
Te interesuarit te kontaktojne, dergojne mesazh ne faqen: Bougainville Bay Saranda