Kurse të gjuhës gjermane në Sarandë

Kurse të gjuhës gjermane në Sarande A1-C2
Kurse intensive, kurse ne mbrëmje, por edhe kurse individuale
Adresa: Rruga Butrinti 38, 9701, Sarande, ndertesa Azzura pas hotelit Maestral.
Tel 0682080855
Mësimi i shumëgjuhëve, përveçse pasuron njohuritë e njeriut, është edhe mundësi praktike për komunikimin e tij jashtë vendit ku jeton.
Kurse intensive për të mësuar gjermanishten.
Kurset e gjermanishtes janë fleksibel dhe të ndryshme: Jane kurse intensive, kurse ne mbrëmje, poredhekurse individuale. Në për puthje me Kornizën e Përbashkët Evropiane e referencës për gjuhët (CEFR), kurset përmbajnë të gjitha nivelet, nga niveli fillestar (A1) deri teniveli i avancuar (C2), dhe organizohen në grupet ë vogla.
Gjuha e kursit që nga kursi per fillestar (A1) dhe në të gjitha kurset e tjera është gjuha gjermane. Në të gjitha këto kurse të gjermanishtes kujdesem të krijojnjë atmosferë të hapur në klasa të ndritshme dhe me hapësirë te bollshme, me shumë vend për kreativitet në planifikimin e mësimit si dhe për të shijuar kënaqësi duke mësuar dhe duke folur gjuhën gjermane.
Une jam diplomuar ne Zvicer ne degen e Gjermanishtes dhe kam dhene mesim ne Zvicer per 22 vjet. Eksperienca ime me ka dhene përvojë dhe angazhim që të ofroj qasje të ndryshme metodologjike në mësimdhënie, në një atmosferë të relaksuar e të hapur për bisedë.
Kontakt: [email protected] ose 0682080855 Facebook: Kurse të gjuhës gjermane në Sarandë
Adresa: Rruga Butrinti 38, 9701, Sarande, ndertesa Azzura pas hotelit Maestral.