Kapo Rraku – Ekonomist-Kontabilist

KAPO RRAKUkapo rraku EKONOMIST –MBA
KONTABILIST I MIRATUAR NGA MINISTRIA E FINANCAVE
SHERBIMET
• STUDIO KONTABILITETI
• KESHILLIM EKONOMIK,FISKAL DHE BANKAR
• KASA FISKALE PER BIZNESIN
• SHERBIME PER LEJE PUNE DHE QENDRIMI PER TE HUAJT
• ACCOUNTING SERVICE
• BUSINESS & TAX ADVISER IN ALBANIA
• SERVICE FOR WORK & RESIDENCE PERMIT IN ALBANIA
Adresa: Lagja nr 1;Rr Onhezmi,afër Gjykatës,Sarandë
Tel&Fax: +355 85 22 6118
Mobile (1): +355 69 20 81 302
Mobile (2): +355 69 69 61 685
E-mail (1): [email protected]
E-mail (2): [email protected]kapo rraku 1 kapo rraku 2kapo rraku 3kapo rraku 4