Contact

Saranda Web është themeluar në vitin 2013 si një inisiativë me qëllim promovimin dhe mbrojtjen e vlerave turistike dhe kulturore të zonës së Sarandës, fillimisht nëpërmjet facebook dhe në prill të vitit 2016 me adresën e vetë në internet. Cdo lajm, publikim, duke përfshirë video dhe materiale të tjera promovuese janë kontribut vullnetar.  Faqja nuk ka qëllime fitimprurëse dhe se  reklamat  janë kontribute që shkojnë për  mirëmbajtjen e faqes në web. 
KONTAKT:
 [email protected]  Facebook Saranda Web

[bestwebsoft_contact_form]