Destinacione Institucione Slide Show 

Bashkia Himare

Bashkia Himare kufizohet në veri me bashkitë Vlorë dhe Selenicë, në lindje me bashkitë Tepelenë, Gjirokastër dhe Delvinë, në jug me bashkinë Sarandë dhe në lindje me detin Jon. Kryeqendra e Bashkisë është Himara. Popullsia: Sipas Censusit të vitit 2011 Himara ka  7,818 banorë, ndërsa sipas Regjistrit Civil kjo bashki numëron 27,049 banorë. Me sipërfaqe prej 571.94 km2, densiteti i popullsisë në bazë të censusit rezulton vetëm 13.7 banorë/ km2 ndërsa sipas regjistrit civil, densiteti është 47 banorë/ km2. Njësitë administrative përbërëse janë: Himarë, Lukovë dhe Horë-Vranisht. Himara dhe Horë-Vranishti i…

Read More
Destinacione Institucione Slide Show 

Bashkia Finiq

Bashkia Finiq kufizohet në veri me bashkinë Delvinë, në jug me bashkinë Konispol, në lindje me bashkinë Dropull dhe në perëndim me bashkinë Sarandë. Kryeqendra e Bashkisë është Finiqi. Popullsia: Sipas Censusit të vitit 2011 numëron një popullsi prej  11,862 banorësh. Ndërkohë që sipas Regjistrit Civil kjo bashki numëron 39,055 banorë në një sipërfaqe prej 441.20 km2. Në bazë të të dhënave të censusit, densiteti i popullsisë është 26.7 banorë për km2 ndërsa në bazë të regjistrit civil densiteti është 88.51 banorë/km2. Njësitë administrative përbërëse janë: Finiq, Aliko, Mesopotam, Dhiver…

Read More
Destinacione Institucione Konispoli Slide Show 

Bashkia Konispol

Bashkia Konispol  ka si aktivitet kryesor ekonomik bujqësinë dhe blegtorinë si dhe tregtinë ndërkufitare me Greqinë. Por ajo ka edhe pjesën më të panjohur të bregdetit shqiptar Bashkia e re e Konispoli kufizohet në veri me bashkinë Finiq, në perëndim me Sarandën dhe në jug me Greqinë. Kryeqendra e Bashkisë është qyteti i Konispolit. Bashkia e re përbëhet nga 3 Njësi Administrative. Popullsia: Sipas Censusit të vitit 2011 bashkia e re Konispol ka një popullsi prej 8,245 banorësh ndërsa sipas regjistrit civil ka 13,737 banorë. Sipërfaqja e bashkisë së re…

Read More
Institucione Slide Show 

Bashkia Delvine

Bashkia  Delvine kufizohet në veri me bashkitë Himarë e Gjirokastër, në jug me bashkitë Sarandë dhe Finiq, ndërsa në lindje me bashkinë Dropull. Kryeqendra e Bashkisë është qyteti i Delvinës. Popullsia: Sipas Censusit të vitit 2011, bashkia e re numëron 7,598 banorë, ndërsa sipas Regjistrit Civil kjo bashki ka një popullsi prej 18,078 personash. Bashkia e re ka një sipërfaqe prej 182.9 km2. Densiteti i popullsisë sipas censusit është 45.5 banorë/ km2, ndërsa sipas regjistrit civil është 99 banorë/ km2. Kjo bashki përbëhet nga 2 njësi administrative, të cilat janë:…

Read More
Institucione Slide Show 

Bashkia Sarande

Tel. 0035585222380 0035585222799 email :  [email protected] Bashkia Sarande perfshin Saranden, Ksamilin , Gjashten, Metoqin , Shelegarin, Cuken, Berdeneshin dhe Manastirin.            Bashkia  Sarande kufizohet në veri me bashkitë Himarë dhe Delvinë, në jug me bashkinë Konispol, në lindje me bashkinë Finiq dhe në perëndim me detin Jon. Kryeqendra e Bashkisë është qyteti i Sarandës. Bashkia e re ka dy njësi administrative, qytetin e Sarandës dhe komunën e Ksamilit.  Popullsia: Sipas Censusit të vitit 2011 bashkia  Sarande  ka një popullsi prej  20,227 banorësh ndërsa në regjistrin civil rezultojnë…

Read More